Istoric

La 24 ianuarie 1838, vornicul Dimitrie M Ghica cerea Eforiei Şcoalelor să se înfiinţeze şcoli săteşti.

În comuna Izvor şcoala se întemeiase încă din 1834, lucru confirmat şi de Dicţionarul Lahovary. Şcoala era mixtă, localul fiind zidit de stat şi întreţinut de comună. În anul şcolar 1892 – 1893 era frecventată de 60 de şcolari. În şcoală veneau elevi din satul Izvor în număr de 16, din Cioroiu 20, iar din Cornet 24, deşi de vârstă şcolară era un număr de 96 de copii. În comună, ştiau carte la acea dată 243 de persoane, cifră impresionantă într-un sat de pe vremea aceea. Nu ştim însă cât de corectă este această informaţie, pentru că în dicţionar am găsit multe greşeli.

Dintr-un registru aflat în posesia Şcolii Leşile s-a găsit un scurt istoric al Şcolii din comuna Izvor – Dolj. În acest istoric se povesteşte de existenţa a două şcoli. Una în Cornet şi cealaltă în Izvor – Cioroi. În 1864 şcoala din Cornet s-a închis pentru totdeauna.

Pe locul unde fusese, abia după 1911 s-a ridicat o a doua şcoală care era numită Şcoala Izvor nr. 1, aşa cum era în documente. Mult mai târziu, această şcoală din satul Cornet – Cordina a fost strămutată practic, construindu-se un alt local de şcoală la şosea, în satul Leşile. Este vorba de actuala Şcoală Coordonatoare Leşile, la ridicarea căreia s-a folosit cărămida cumpărată pentru o nouă biserică în satul Mileşti.

De reţinut că Şcoala din Izvoru exista şi ea din 1838, în urma dispoziţiei eforiei Şcoalelor, era tot din cărămidă şi a funcţionat în continuare, iar după încetarea din 1864 a şcolii din Cornet deservea întreaga comună Izvor.

În anul 1912 comuna Izvor avea din nou două şcoli, ca şi în 1838: localul din Cornet – numit Izvor nr.1 şi localul din satul Izvor, numit Şcoala Izvor nr. 2.

În prezent în unitatea noastră şcolară funcţionează următoarele trepte de învăţământ: preşcolar, primar şi gimnazial.

Şcoala Gimnazială Leşile este şcoală coordonatoare, având o structură şcolară:

  • Şcoala  Gimnazială  Leşile:  5 clase  P-IV;  5  clase  V-VIII;
  • Grădiniţa Leşile: 2 grupe grădiniţă
  • Şcoala Primară Albeşti: 1 clasă – predare simultană
  • Grădiniţa Albeşti – 2 grupe combinate