Simpozion Judeţean – “INOCENŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ”, Ediţia  a VIII-a

Argument, justificare, context (analiza de nevoi)

Şcoala, strada, familia sunt la fel de importante pentru formarea unui tânăr, de aceea nouă ne pasă ce se întâmplă în şcoală şi în afara sălilor de curs. Avem convingerea ca violenţa este un reflex al lipsei de educaţie şi de informare. De aceea, sprijinim, ne implicăm şi demarăm  o serie de iniţiative educaţionale, menite să stimuleze interesul şi participarea tuturor celor implicaţi în procesul instructiv formativ la pregătirea tinerei generaţii ca element activ al vieţii sociale.

Cunoaşterea imaginii pe care o are publicul extern despre un  serviciu prezintă o mare importanţă, deoarece imaginile au funcţia de element formativ de opinii şi atitudini, influenţând aprecierile consumatorilor şi prin aceasta manifestările lor de beneficiari ai serviciilor educaţionale. 

Traversăm, la început de mileniu, o perioadă a deplinei comunicări, fără graniţe şi fără limitări de noţiuni. Informaţia circulă rapid şi influenţează, la fel de rapid, destine personale şi colective. Minţi bolnave manipulează minţi întunecate, scufundate în negura neştiinţei de carte.

Şi, la jumătate de secol de la ieşirea omului în spaţiu, există încă locuri pe planetă unde se trăieşte şi se moare, fără ca între cele două verbe să fi existat şi un al treilea: a cunoaşte.

Şansa noastră, ca naţiune, s-a aflat mereu şi se va afla şi de acum încolo în tânăra generaţie şi în dorinţa ei de a se lăsa educată şi de a se autoeduca.

Pentru aceasta, susţinem desfăşurarea acestui proiect educaţional ca un mijloc eficient, atractiv şi interactiv de educare civică şi de prevenire a delincvenţei juvenile / violenţei intrafamiliale / accidentelor rutiere / consumului de droguri.

Obiectivul general al activităţii/Scopul:

Dezvoltarea unei reale cooperări între partenerii educaţionali: grădiniţă, şcoală, părinţi,  autorităţi locale, în vederea educării tinerei generatii în spiritul prieteniei şi al respectului;

Obiectivele specifice ale activităţii:

  • Dezvoltarea unei reale cooperări între partenerii educaţionali: grădiniţă, şcoală, părinţi,  autorităţi locale, în vederea sensibilizării elevilor faţă de problemele colegilor aflați în dificultate;
  • Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea facorilor care contribuie la diminuarea actelor de violenţă manifestate în şcoli.
Simpozion Judeţean – “INOCENŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ”, Ediţia  a VIII-a