Simpozion Internaţional “Femeia și implicarea acesteia în societate”, Ediţia a X-a

Argument, justificare, context (analiza de nevoi)

Ce avem în comun, noi, ca popor, nimeni nu poate spune exact. Avem însă o tradiţie veche pe care o numim „8 Martie – Ziua Femeii”, tradiţie plină de farmec, o sărbătoare cu dublă semnificaţie: sărbătorim mama, femeia de pretutindeni, omul fără de care noi nu am exista, dar sărbătorim şi primăvara, anotimpul care ne îndeamnă la visare, dându-ne speranţa unui viitor senin, precum albastrul cerului.

Cauza acestui demers este determinată de dorinţa de a aduna cadre didactice din România şi din celelalte ţări participante, cu scopul de a da o altă valenţă activității femeilor.

Mama este elementul esențial al copilului, care stimulează și induce comportamentul social al copilului, acesta fiind o ființă socială, calitate pe care o dovedește de la cea mai fragedă vârstă.

Relația dintre mamă și copil este una dintre cele mai rezistente, privită din punct de vedere biologic și social. Se bazează pe sentimentul matern, la care se adaugă interferențe sociale, psihologice, educaționale, culturale, tradiționale. În sistemul social al familiei moderne, ambii părinți sunt implicați în creșterea și educarea copilului, dar mama rămâne factorul determinant, care supraveghează și îndrumă implinirea socială și biologică a ființei umane.

Prin realizarea acestui proiect se aşteaptă o eficientizare a procesului de învăţământ, modelarea personalităţii elevilor ţinând seama de potenţialul educativ al învăţământului informal şi nevoia de consolidare a relaţiilor dintre educaţia şcolară şi cea extraşcolară.

Obiectivul general al activităţii/Scopul:

Optimizarea calităţii educaţiei prin restabilirea rolurilor simpozioanelor, întrunirilor şi dezbaterilor dintre profesorii diferitelor şcoli România şi din celelalte ţări participante în trasarea unei consecvenţe educaţionale;

Simpozion Internaţional “Femeia și implicarea acesteia în societate”, Ediţia a X-a