Simpozion National “Multiculturalitate – Tradiții și obiceiuri de Paști”, Ediţia  a X-a

Argument, justificare, context (analiza de nevoi)

Ne-am născut „pe-un picior de plai” şi trăim „ pe-o gură de rai”, iar lada de zestre a poporului român este plină de valori materiale şi spirituale care ne identifică şi ne fac unici. Să scoatem la lumină aceste frumuseţi şi bogăţii! Să-i învăţăm pe copiii noştri să le preţuiască, să le iubească ca pe nişte scumpe comori, să fie adevăraţi păstrători ai tradiţiilor şi obiceiurilor de Paști, să dorească să rămână vii peste veacuri, să le facă cunoscute pentru că ele n-au asemănare.

Educarea copiilor în spiritul calităţilor moral- creştine trebuie să înceapă de timpuriu, o datorie sfântă având-o atât părinţii cât şi cadrele didactice, aceea de a forma copiilor un ritm de viaţă spirituală creştină şi anumite deprinderi morale şi civice, ce le vor fi de folos pe parcursul vieţii.

În cadrul  acestei conferinţe sunt implicate cadre didactice din toate colţurile ţării, pentru a face cunoscute obiceiuri şi tradiţii de Paști care să reflecte cu cea mai mare intensitate frumuseţea României, istoria şi mai ales sufletul neamului românesc.

Obiectivul general al activităţii/Scopul:

Dezvoltarea unei reale cooperări între partenerii educaţionali: grădiniţă, şcoală, părinţi,  autorităţi locale, în vederea cunoaşterii istoriei locale şi naţionale precum şi  a obiceiurilor şi a  tradiţiilor  româneşti de Paști;

Obiectivele specifice ale activităţii:

  • Dezvoltarea unei reale cooperări între partenerii educaţionali: grădiniţă, şcoală, părinţi, autorităţi locale, în vederea cunoaşterii istoriei locale şi naţionale precum şi  a obiceiurilor şi a  tradiţiilor  româneşti de Paști;
  • Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea tradiţiilor şiobiceiurilor specifice poporului nostru,dezvoltarea dragostei faţă de ţară şi de tot ce are valoros poporul nostru;
Simpozion National “Multiculturalitate – Tradiții și obiceiuri de Paști”, Ediţia  a X-a